Vægge og tag

Vægge, tagdæk, facadepuds, lofter

 

 

Alle indervægge og ydervægge er af Ytong blokke 10 x 40 x 60 cm som afsluttes med en murkrone af zink. Bærende indemure er af Ytong blokke 12,5/15*20*60 cm og skillerum af Ytong blokke 40 x 10 x 60 cm. Der isoleres med 240 mm.Murbatts kl. 37, der kan opgraderes til kl 34 eller kl 32 mod en mindre merpris.

Udv. facader netpudses med grundpuds og efterfølgende udlægges der en slutpuds i en hvid farve med kornstørrelse 1,5 mm. mm. I slutpudsen er der iblandet en siliconemaling som er meget robust. Farven kan tones og ved mørke farver en der en mindre Tillægspris.

Tagkonstruktionen opbygges af færdigspær med kileopbygning og 2 lag tagpap. Der Mont. Som standard sorte lakerere alukapsler langs murkronerne. Ventilationen på taget føres enten ud gennem facaden eller på indv. Side af murkronen.

Der mont. nedhængt loft af gips.

Vi står selv for al porebeton montage og kender til alle løsningsforslag. Der er kan med lethed laves vinduesåbninger på 4-5 mtr. ved bruge af en u-skal, hvori vi indstøber en dimensioneret jernbjælke. Vi kuldebroisolere på kanten og påklæber Multipor isolering således den ønskede vægtykkelse opnåes. Vi bruger typisk 365 mm. bredde uskaller som er 25 cm. høje. Der er indv. i uskallen plads til 19 cm. i højden og ca. 24,5 cm. i bredden.

Download :

YTONG typehus

YTONG - det behagelige indeklima Bygning med porebeton

 

Se i øvrigt Xella Danmark for yderligere information om porebetong.

Råhus med træskellet er en alternativ måde vi bygger på. Der kan være fordele ved at bygge på denne måde, idet huset kan lukkes på 2-3 dage.

Ydervægge med træskellet og udv. fibergips hvorpå der klæbes en hårdbatts. Herpå pudses der med Sto facadepuds. Indv. mont. der en 45*45 mm. krydsforskalling som gør det muligt at lave installationer uden at bryde dampspærren. Herpå mont. der en fermacellplade som er en meget stærk fibergipsplade.

Skillevægge med 70*45 mm regler og fibergipsplader på begge sider. Bærende skillevægge med 120*45 mm. regler og fibergipsplader på begge sider.

Tagkassetter med kileopbygning: Dimensioneret tømmer med kileopbygning og krydsfinerplader med 2 lag påsvejset tagpap. Indv. hygrodiode "ventilerbar" dampspærre. 45*45 mm. krydsforskalling til elinstallationer. Fibergipplader på loftet.

Ved denne løsning kan man få den tyndeste væg med den højeste u-værdi "isoleringsevne". Der kan vælges forskellige isoleringstykkelser til udv. facadepuds for at holde energikrav.

Råhus med betonelementer.

Vi kan også opføre råhuset med helvægselementer i beton. Elementerne fremstilles hos vores leverandør og mont. med kranbil på byggepladsen. Herefter mont. vi isoleringsbatts hvorpå vi pudser med en grundpuds ilagt armeringsnet. Ovenpå dette lægger vi en slutpuds typisk med en kornstørrelse på 1,5 mm. I slutpudsen er der iblandet silikonemaling.

Alternativt kan vi isolere med 190-240 mm. murbatts og mure en skalmur yderst som facade. M2 prisen på en muret teglsten til 5 kr. stk. er ca. 1100 kr. ex. moms. Vælger man som alternativ en pudset gasbetonvæg er m2 prisen 700 kr. m2. Der er typisk 200 m2. facade på en tratitionel 160-170 m2 funkis villa. Det vil sige at man kan spare ca. 100.000 kr. ved at vælge en pudset væg fremfor en teglstensvæg. Man skal så påregne at huset skal males efter ca. 10 år.