Køkken og Inventar

Der afsættes 150.000 kr. incl. moms til køkken, inventar, hvidevarer og montering. Vi bruger Invita som fast lev. heraf. Denne entreprise kan tratrækkes, hvis I ønsker selv at stå for dette.