Materialer konstruktion

Porebeton: Et meget fleksibel byggemateriale

Porebeton: Et meget fleksibel byggemateriale som både tager højde for økologi, bæredygtighed , energi og helbredet. For os er de økologiske aspekter ved vurderingen af et byggemateriale meget vigtige sammenholdt med prisen og hvordan materialet er at arbejde med og der er Porebeton uovertruffen. Udover at Porebeton er et meget miljøvenligt byggemateriale, gør produktet livet meget mere komfortabelt, behageligt og hyggeligt. Ikke kun, fordi indeklimaet har en afgørende betydning, men også fordi beslutningen om byggematerialet porebeton, altid er en beslutning, som i høj grad er med til at beskytte miljøet. Men ønsker i alligevel at benytte andre materialer så bygger vi naturligvis også i dette. Vi skalmure gerne jeres nye villa med en teglsten. Prisniveauet på teglsten ligger fra mellem 4-15 kr. stk. Et typisk parcelhus på 175 m2 koster ca. 100000 kr. mere at skalmure, fremfor at mure det i porebeton som netpudses.