Kvalitetscirklen

Betaling og fordeling af de forskellige delentrepriser:

 1. Fundaments- og kloak entreprisen
 2. Opmuring af for- og bagmur samt indervægge – mure- enterprisen
 3. Tag- entreprisen
 4. Vindues- og facade- entreprisen
 5. Gulve, Lofter og maler- entreprisen
 6. VVS- og EL entreprisen
 7. Inventar- entreprisen

Sikkerhed, garantier og entreprisekontrakten

 • Byggeskadesforsikring
 • Dansk Byggeri
 • AB92 forbruger
 • 15% af entreprisesummen som sikkerhed fra os
 • 10% af entreprisesummen som sikkerhed fra jer
 • Ved aflevering falder sikkerheden fra 15-10% fra os
 • Efter 1. års gennemgang falder den yderligt fra 10-2%